කටුනායක නගරයෙන් අගනා නව දෙමහල් නිවසක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

පර්චස් 8.5ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර ඇති මෙම නිවස ( වර්ග අඩි 2100 ) නිදන කාමර 3කින්, නාන කාමර 2කින්, විසිත්ත කාමරයකින්, කෑම කාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් සමන්විත වන අතර මුලු නිවසම ටයිල් කර ඇත. වාහන නැවතුම් ස්ථානයක් ( වාහන 2කට ), බැල්කනි සහ වැරැන්ඩාවකින් ද යුක්ත වේ. Air Force පාරට මීටර 50ක දුරින් ද, මීගමුව පාරට මීටර 250ක දුරින් ද, මීගමුව නගරයට කිලෝමීටර 4ක දුරින් ද සහ කටුනායක ගුවන්තොටුපළට කිලෝමීටර 5ක දුරින් ද, පිහිටා ඇත

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න – 0779445428

Price – 12500000( බ්‍රෝකර්වරු අවශ්‍ය නැත )

Brand new two storey house for sale in Katunayake.

The house consists of 3 bedrooms (, 2 bathrooms, living area, Dining area, kitchen and the house is fully tiled. Built on an area of 8.5 perches (2100 sq. Ft.), It has a parking space for 2 vehicles, balconies, veranda and water electricity facilities are available. Located 50 m to Air Force road, 250 m to Negambo road, 4 km to Negambo and 5 km to Katunayake airport.

For more information contact – 0779445428

Price – 12500000( No Bokers )