ඇස් යනු ශරීරයේ වඩාත් සංවේදී අවයවයකි. අවට ලෝකය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඒවා අපට ඉඩ සලසයි. අපගේ හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමට සහ තීරණ ගැනීමට අප කරන දෛනික ක්‍රියාකාරකම් වලදී අපි අපගේ ඇස් භාවිතා කරමු. අනාරක්ෂිත හෝ ප්‍රතිකාර නොකළහොත් එය දෘශ්‍ය අසාමාන්‍යතා ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ඇති කළ හැකි අතර එය පෙනීම නැති වීමට හේතු වේ.

 • ග්ලුකෝමා
 • ඇස් පිම්බීම
 • හරස් ඇස් (ස්ට්‍රබිස්මස්)
 • ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම
 • කෝනීය ආබාධ
 • වයසට සම්බන්ධ අණුක පරිහානිය (AMD)
 • කම්මැලි ඇස
 • අඩු දැක්ම / බොඳ වූ දැක්ම
 • දෘෂ්ටි විතානය
 • ඇහිබැමි ඇඹරීම
 • අක්ෂි පාවෙන සහ අක්ෂි දැල්වීම
 • චලසියන්: ඇසිපිය මත ගැසීම
 • දියවැඩියා අක්ෂි රෝග
 • වියළි ඇස / හිසරදය (සියලු දෙනා අතරම දැකිය හැකි බොහෝ බහුල රෝගයකි) 
 • ආදී වූ සියලුම ඇස් රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කරනු ලැබේ

ඉතා අනර්ග සේවාවක් නොමිලේ නිහඩවම කරණ වේද හලකි. හැකි සියලු දෙනා මෙවැනි වෙද හල් නගා සිටවිය යුතුය.

Contact the Doctor Directly – 078 552 3322 (After 11:00 AM)
General Inquiries – 94 78 628 0000
Off Days – On Poya day and the next two days
Gangula Weda Medura
Kuruppumulla, Hirana Road, Panadura , Sri Lanka
Email: info@gangulawedamedura.com