**නිදන කාමර 5ක දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට ,

ඉතා සුව පහසු පෙදෙසක සහ විශාල සුන්දර දෙමහල් නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිල් කර ඇතපර්චස් 23 කි. නිවසේ ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 2250කි , නිරවුල් ඔප්පු .නිදන කාමර පහක් , විසිත්ත කාමර දෙකක් පහල මහලේ සහ උඩුමහළේ, කෑම කාමරය, මුළුතැන් ගෙයක් සහිත පැන්ට්‍රි කබඩ්, බැල්කනි 4. වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩ පහසුකම් ඇත. වානේ පිවිසුම් දොරටුව ඉහළින් ආරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂිතව ඇති මායිම් බිත්ති වලින් වටවී ඇත (වට තාප්ප)මිනිත්තු 3 කින් 5 කින් පමණ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට ලඟාවියහැකිය (කඩවත)විනාඩි 2 ක් මහනුවර පාරටගනේමුල්ල (කඩවත ගනේමුල්ල) මාර්ගයට විනාඩි 2 ක්දුරකථන ටෙලිකොම් ලයින් ලයින් (011-297 ****)අන්තර්ජාල ෆයිබර් ඔප්ටික් 100 MBps අධිවේගී සම්බන්ධතා + WiFiනිදන කාමර 5 , නාන කාමර 2සේවක වැසිකිළි 1රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර ජල අපහරණ පද්දතියඋඩුමහලේ ජල ටැංකියජල මාර්ග / ජල සැපයුම සමන්විතයිවිදුලිබලය (CEB )රන්මුතුගල පන්සල , කතෝලික පල්ලියට ඇවිදින දුරින්AGA කාර්යාලය මහර. ඇවිදින දුරින්keels Super වෙත විනාඩි 2 ක්Cargils Food City වෙත විනාඩි 2 ක්ඉන්ධන පිරවුම්හල වෙත විනාඩි 2 ක්බලාපොරොත්තු වන මුදල 19,600,000/=

*** මිළ ගණන් සාකච්ඡා කළ හැකිය HOUSE for SALE. Land area 23 perches House 2250 Square Feets.5 Bedrooms two storeys house in residential area for SALE.In Very convenient location and large beautiful 2 storeys house Fully tiled, Consist with 5 Bed rooms up stair house, Living rooms x 2, dining room, pantry cupboards with kitchen, 4 Balconies. Parking space available. Surrounded with boundary walls with steel entry gate with heightened privacy and security.Just a 3~4 minutes southern Expressway highway (kadawatha)2 Minutes distance to Kandy Road2 Minutes distance to Ganemulla (Kadwatha Ganemulla) RoadTelephone Telecom Land Line (011-297****)Internet Fiber Optics 100 MBps High Speed Connection + WiFi5 Bed Rooms2 Bath RoomsServant toiletWashing Machine Water OutletOverhead water tankWater Line (Water Board)Electricity (CEB)Walking distance to Ranmuthugala temple Catholic Church & AGA Office Mahara.Keels Super 2~3 minutes by motor vehicleCargils Food City 2~3 minutes by motor vehicle Gasoline Station 1~2 minutes by motor vehicle

Expected Amount 19,600,000/= (Negociable)