නුවරඑළියෙන් අගනා නිවාඩු නිකේතනයක්

 

ඔබගේ චාරිකාවට තවත් සුන්දර මතකයන් එකතු කරගැනීමට පැමිණෙන්න Namadi Nest වෙත. නුවරඑළිය නගරයට ඇවිද යන දුරින් ( 0.9km ) ඉතාමත් මනරම් පරිසරයක පිහිටා ඇති මෙම නිකේතනයේදී මුළු නුවරඑළිය නගරයම දිස්වෙන ඉතාමත් සුන්දර දසුන් දැකගත හැකි අතර ද්විත්ව සහ ත්‍රිත්ව සැප පහසු නිදන කාමර 6 කින්, උණු ජලය සහිත යාබද නාන කාමරයන්ගෙන්, නවතම ගෘහ භාණ්ඩයන්ගෙන් සහ අනෙකුත් සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.

 

තනි කාමරය – 2500 / =

ද්විත්ව කාමරය – 4000 / =

පවුලේ නිදන කාමරය – 5500 / = මුළුතැන්ගෙය ( ගෑස් සමඟ ) – 3000 / =

( දර මිටියක් සදහා – 500/= )

( අමතරව සූපවේදියකු අවශ්‍ය නම් ) – 4000 / =

 

නවාතැන් පහසුකම් සදහා අමතන්න –

077 743 2683

0522234110

 

Stunning holiday Villa for rent in Nuwara Eliya

 

Come to Namadi Nest to add more fond memories to your vacation. Situated at a walking distance ( 0.9km )from the city of Nuwara Eliya and Has a visible beautiful view, whole city of nuwaraeliya ( 360′ view ), this resort has 6 double and triple comfortable bedrooms, attached bathrooms with hot water, Kitchen, modern furniture and all amenities.

 

Single room – 2500/=

Double room – 4000/=

Family bed room – 5500/=

Kitchen ( with gas ) – 3000/=

(A bundle of wood – 500/=)

( If you need an additional chef ) – 4000/=

 

For Accommodation Call –

0777432683

0522234110