කිරිබත්ගොඩ නගරයෙන් අගනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

කිරිබත්ගොඩ නගරයට කිලෝමීටර 3ක දුරින්, ප්‍රධාන පාරට මීටර ( කෙසෙල් පදුර හන්දිය )150ක දුරින්, සේනානි මාවතේ ( Dr ජයසූරිය ගේ නිවසට යාබදව ) පිහිටි මෙම ඉඩම පර්චස් 17.5 කින් සමන්විතයි. නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි. ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත. පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 20කි.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න – 0774762777

Price – 700000 per perch

Valuable land for immediate sale in Kiribathgoda.

This 17.5 perch land is located on Senani mawatha ( next to the doctor. Jayasooriya house ). 3 km to Kiribathgoda town, 150m to main road ( Kesel Panduka junction ). With clear deeds. There are also pipe Water + well water and electricity facilities are available. The access road is 15 feet.

For more Informations – 0774762777

Price – 700000 per perch