ජා ඇල නගරයෙන් අගනා සුඛෝපභෝගී දෙමහල් නිවසක් කුලී පදනම මත ලබා දේ.

පර්චස් 14ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර ඇති මෙම නිවස ( වර්ග අඩි 2800 ) නිදන කාමර 4කින් ( වායුසමනය කළ ), නාන කාමර 3කින්, විසිත්ත කාමරයකින්, කෑම කාමරයකින් සහ මුලුතැන්ගෙයකින් සමන්විත වන අතර මුලු නිවසම ටයිල් කර ඇත. ඒකල නගරයට මීටර 500ක දුරින් ද, කොළඹ නගරයට විනාඩි 20ක දුරින් ද, ගුවන්තොටුපළට විනාඩි 15ක දුරින් ද, ජා ඇල kzone පරිශ්‍රයට විනාඩි 10ක දුරින් සහ ප්‍රධාන පාරට මීටර 500ක දුරින් ඉතාමත් මනරම්, නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත. වාහන 2කට නැවත්වීමේ පහසුකම් සහිත ස්ථානයකින්, මනාව සකස් කළ ගෙවත්තකින්, නව මාදිලියේ pantry cupboard සහිත මුලුතැන්ගෙයකින්, සේවක වැසිකිළියකින්, CCTV පහසුකම් වලින් සහ පොදු පිහිනුම් තටාකයකින්, කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයකින්, ළමා උද්‍යානයකින් මෙන්ම පැය 24 ආරක්ෂාවකින් ද සමන්විතයි.

වැඩිවිස්තර සදහා අමතන්න – 0717200561

මසකට – 75000/=

Valuable Luxury two story Villa for Rent in Ja ela.

The luxury Villa situated in secured residential area in Ekala, calm, relaxed , environment with decent neigbours. Villa consists of 4 bedrooms (with AC ), 3 bathrooms, living area, Dining area, TV lobby, kitchen ( with modern pantry cupboard ), and the house is fully tiled. Built on an area of 14 perches (2800 sq. Ft.), It has a parking space for 2 vehicles, landscape garden, balcony with pleasant views, modern lighting fitting, CCTV facilities and Public swimming pool, gym, walking paths, beautiful lake with big garden area, kids play areas and 24 hours security ,water electricity facilities are available. Located 500 m to Ekala town, 500m to main road, 15 min to airport, 20 mon to Colombo city and 10 mon to Ja ela KZONE. The access road is 20 feet.

For more information contact – 0717200561

Monthly rent – 75000/=